BAAC workshop for teachers

[Plase scroll down for Estonian version]

The idea is to introduce and encourage teachers to use archival institution collections for their lessons (photos, videos, music, sounds). We will introduce databases of memory institutions in Estonia and in other European countries that could be useful in the teaching of various subjects. Search systems can often be a little bit complicated and you may miss the information you need even if it is there, so it is good to know the specifics of the system. The workshop will take place at the Estonian Film Museum, and a more detailed agenda will come in September.

The user-friendly media library of the Estonian National Archives will be introduced, which will replace FIS and FOTIS in the future. It is an environment where you can get to know the film, photo, and sound collections of the Estonian National Archives and, if you wish, order them. Also, Europeana,  an online service created on the initiative and support of the European Commission, aimed to mediate the digital collections of European libraries, museums, and archives to the public through a single portal will have a session. The latter has very useful tools aimed at teachers. We will also introduce the database of the National Archives of Latvia and the Virtual Film Archive of Lithuania called E-kinas with their new capabilities.

Since the number of participants in the workshop is limited, please register by sending a letter to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. by September 12.

The introductory part of the workshop is in English regarding foreign databases, and Estonian regarding the possibilities of the new media library of the Estonian National Archives. The moderator is there to help if needed.

 

Head õpetajad!

Ilusat kooliaasta algust!

27. oktoober on UNESCO audiovisuaalpärandi päev. Balti Audiovisuaalsete Arhiivide Kolleegium korraldab sel puhul õpetajatele suunatud töötoa, kus tutvustatakse õpetajatele Eesti ja teiste Euroopa riikide mäluasutuste andmebaase, mis võiks erinevate ainete õppetöös kasulikuks osutuda. Tihti võivad otsingusüsteemid olla nn. väikse kiiksuga ehk, et sealt endale vajalikku kätte saada, pead sa süsteemi eripära teadma. Töötuba toimub Eesti Ajaloomuuseumi Filmimuuseumis ja täpsem päevakava tuleb septembris.

Tutvustamisele tulevad Eesti Rahvusarhiivi kasutajasõbralik andmebaas Meediateek, mis tulevikus hakkab asendama FISi. Tegu on ühe keskkonnaga, kus on võimalik Eesti Rahvusarhiivi filmi, foto ja helikogudega tutvuda ning soovi korral tellida. Samuti Europeana, mis on Euroopa Komisjoni algatusel ja toetusel loodud veebipõhine teenus, mille eesmärk on vahendada ühe portaali kaudu avalikkusele Euroopa raamatukogude, muuseumite ja arhiivide digitaalseid kogusid. Viimasel on väga kasulikke õpetajatele suunatud tööriistu/ rakendusi. Samuti tutvustame Läti Rahvusarhiivi andmebaasi ja Leedu virtuaalset filmiarhiivi E-kinas oma uute võimalustega.

Kuna töötoas osalejate arv on piiratud, siis palun registreeru aadressil This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . 3 oktoobriks. Palun märkige ka õppeaine, mida õpetate.

Töötoa tutvustav osa on välismaiste andmebaaside osas inglise keeles, Eesti Rahvusarhiivi uue Meediateegi võimaluste osas eestikeelne. Moderaator on vajadusel abiks.

Rohkemat infot leiate edaspidi ka baacouncil.org ja FB lehelt.